Yazı kategorisi: Ordan Burdan, PowerShell

Windows 10 – Windows 8 Sysprep Hatası

Sanallaştırma ortamlarımızda kullanmak için Windows 10 VM şablonu oluşturmanın SYSPREP bölümünde APPX paketlerinden kaynaklı ilginç bir problemle karşılaştım. Problemin çözümünü Vmware ve Windows uzun uzun anlatmış fakat dökümanı sizin için kısaca özetlemek gerekirse;

1. Öncelikle SYSPREP hata loglarınında problemin kaynaklandığı APPX paketini buluyoruz.

sysprep-windows (1)

2. Powershel komut satırını açıyoruz ve “Remove-AppxPackage -Package “Paket ismini” yazıyoruz.

sysprep-windows (2)

Bu işlemlerden sonra Sysprep başarılı bir şekilde gerçekleşecektir.

Daha detaylı bilgi için http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2079196

Yazı kategorisi: Networking, PowerShell, Vsphere 6

PowerCLI ile Network Yönetimi

Distributed Switch yardımıyla Vmware Vsphere sanallaştırma ortamlarının network yönetimi hem kolaydır hemde çok pratiktir. Ancak biliyorsunuz ki bu özellik sadece Enterprise Plus lisansına sahip olan zümreye hitap etmektedir :).

Fakat PowerCLI scriptleri kullanarak Standart Switch’ in sahip olduğu özellikler sınırında işlemlerimizi merkezi olarak yönetebiliriz. Ayrıca bu sayede hem zaman hem de hata yapma riskini ortadan kaldırabiliriz.

Öncelikle yazımıza Temel PowerCLI komutlarını ile başlayalım. ESXi hostu üzerinde vSwitch Oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

New-VirtualSwitch  -Name vSwitch1 -Nic vmnic3

powercli-network (1) Okumaya devam et “PowerCLI ile Network Yönetimi”

Yazı kategorisi: Active Directory, PowerShell

PowerShell ile Active Directory’de Toplu Kullanıcı Yaratma

Bazen Active Directory’ de toplu kullanıcı açma ihtiyacımız olabilir. Bazen ise Lab ortamlarımız için Bulk userlara ihtiyaç duyabiliriz.  Bu gibi durumlar için yardımcımız Powershell ‘i kullanabiliriz. İşlemler öncesi yapmamız gereken ilk şey CSV dosyamızı aşağıdaki formatta hazırlamak.
Powershell Csv Format

Sonrasında aşağıdaki scripte koyu ve kalın yazılmış yerleri kendinize göre uyarlayarak çalıştırıyorsunuz.

$inputFile = Import-Csv C:\Users.csv -Delim ‘;’

foreach($line in $inputFile)
{ new-aduser -GivenName $line.GivenName -Surname $line.LastName -Name $line.FullName -SamAccountName $line.SamAccountName -DisplayName $line.DisplayName -Office $line.Office -OfficePhone $line.OfficePhone -Description $line.Description -Title $line.Title -Department $line.Department -Company $line.Company -UserPrincipalName ($line.SamAccountName+”@planet.local“) -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $line.Password -Force) -Path $line.Path -ChangePasswordAtLogon $True -Enabled $true }

İşlemler sonrasında Active Directory Users and Computers aracı ile yaratmış olduğumuz kullanıcıları kontrol ediyoruz.

Yazı kategorisi: PowerShell, Vmware

Vmware Power CLI Kurulumu, Kullanımı ve Vcheck

PowerCLI, Microsoft Powershell komutlarına benzer yazım tarzı olan, Vmware Vsphere ve ESXi sunucularının yönetimini kolaylaştırmayı hedefleyen bir komut satır aracıdır. Aklınızda bir fikir oluşması için yapabileceklerimize basit bir örnek verirsek, aynı anda bütün sanal sunucularınızı kapatabilir ya da bütün sanal sunucularınızın snapshot larını alabiliriz. Nesne yönelimli programlamanın bel kemiği olan vePowershell ile hayatımıza iyice yerleşen “Pipeline – | ” PowerCLI ile de kullanılabilir durumdadır. Yani bir komutun çıktısı, başka bir komutun girdisi olabilmektedir.PowerCLI ile şuan için 300 den fazla komut çalıştırabilmekteyiz. Bu komutların listesi ve kullanım biçimleri Vmware tarafından poster şeklinde biz kullanıcılarına sunulmaktadır. Posteri ve PowerCLI uygulamasını buradan indirebiliriz.

Devamı için

http://www.cozumpark.com/blogs/virtualization/archive/2012/09/10/vmware-power-cl_3101_-kurulumu-kullan-m-ve-vcheck.aspx

Yazı kategorisi: PowerShell

Power Shell Yardımı ile Grupları Dışarıya Almak

Active Directory de bulunan gruplarınızı dışarıya aktarmak isterseniz aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Dışarıya Almak İçin

get-adgroup -Filter 'GroupCategory -eq "Security"' -SearchBase "OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com" |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\secgroup.csv
get-adgroup -Filter 'GroupCategory -eq "Distribution"' -SearchBase "OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com" |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\distgrup.csv

İçeriye Almak İçin

import-csv c:\testd.csv |foreach-object{New-ADGroup -Path "OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=comt" -name $_.name -groupscope $_.groupscope -groupcategory $_.groupcategory}

Grupların içerisindeki üyelerin listesini almak için gerekli olan komutlar ise pek yakında…

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee617196.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee617258.aspx

“How to export active directory group”