Yazı kategorisi: Active Directory, PowerShell

PowerShell ile Active Directory’de Toplu Kullanıcı Yaratma

Bazen Active Directory’ de toplu kullanıcı açma ihtiyacımız olabilir. Bazen ise Lab ortamlarımız için Bulk userlara ihtiyaç duyabiliriz.  Bu gibi durumlar için yardımcımız Powershell ‘i kullanabiliriz. İşlemler öncesi yapmamız gereken ilk şey CSV dosyamızı aşağıdaki formatta hazırlamak.
Powershell Csv Format

Sonrasında aşağıdaki scripte koyu ve kalın yazılmış yerleri kendinize göre uyarlayarak çalıştırıyorsunuz.

$inputFile = Import-Csv C:\Users.csv -Delim ‘;’

foreach($line in $inputFile)
{ new-aduser -GivenName $line.GivenName -Surname $line.LastName -Name $line.FullName -SamAccountName $line.SamAccountName -DisplayName $line.DisplayName -Office $line.Office -OfficePhone $line.OfficePhone -Description $line.Description -Title $line.Title -Department $line.Department -Company $line.Company -UserPrincipalName ($line.SamAccountName+”@planet.local“) -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $line.Password -Force) -Path $line.Path -ChangePasswordAtLogon $True -Enabled $true }

İşlemler sonrasında Active Directory Users and Computers aracı ile yaratmış olduğumuz kullanıcıları kontrol ediyoruz.