Yazı kategorisi: Active Directory, Exchange Server

Mailbox Move Request Hatası

Exchange 2007’den 2010 SP3 sürümüne upgrade işlemlerinde, mailboxların taşınması aşamasında “Active Directory operation failed on *DomainController*. This error is not retriable. Additional information: Insufficient access rights to perform the operation.”  hata mesajı ile karşılaşılabilir.move00Problemin çözümü için

  • Active Directory Users and Computers konsolunu açınız.
  • İlgili kullanıcının özelliklerinden Security sekmesine tıklayınız.
  • Advanced butonuna tıklayınız.
  • “Include inheritable permissions from this object’s parent” seçeneğini işaretleyiniz.
    This error is not retriable. Additional information: Insufficient access rights to perform the operation