Yazı kategorisi: Ordan Burdan

CANIAS ERP Sertifika Yükleme

Şirketinizde CANIAS ERP yazılımı kullanıyor ve web tabanlı erişimlerde “güvensiz bağlantı” uyarısı almak istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Tabi bu adımlara geçmeden önce elinizde domaininize ait bir sertifika olmalı. Ben hali hazırdaki wildcard sertifikamı kullanıyorum.

a. CMD komut arayüzünü Run as Admin ile başlatıyoruz ve cd “C:\Program Files\Java\jre1.8.x\bin” klasörüne giriş yapıyoruz.

b. “keytool -importkeystore -deststorepass 123456 -destkeypass 123456 -destkeystore C:\tmp\default-ias.keystore -srckeystore C:\tmp\hauscloud.pfx -srcstoretype PKCS12 -srcstorepass xxxx” komutu ile C dizini altındaki tmp klasöründe default-ias.keystore dosyasıın oluşmasını sağlıyoruz.

c. Oluşan dosyayı 802Server\Tomcat klasörüne kopyalıyoruz.

Web servisi yeniden başlattığınızda artık “güvenli olmayan” site uyarısını almayacaksınız.

İyi Çalışmalar