Yazı kategorisi: Networking, Virtualization, Vmware

ESXi Jumbo Frame Sorunsalı

Jumbo Frame konusunu anlayabilmek için öncelikle maksimum iletim birimi (MTU) hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. MTU’ nun tanımını kabaca, iki ağ cihazı arasında tek seferde iletilebilecek paket boyutunun değeridir. Ethernet ağları için bu değer varsayılan olarak 1500 kabul edilir. Jumbo Frame’ ler ise , MTU’nun sahip olduğu 1500 standart değerini aşan Ethernet Frame ‘leridir.

Jumbo paketlerinin boyutunun standart bir değeri yoktur fakat yaygın olarak 9000 değeri kullanılır. İşte bizim sorunumuzda tam burada başlamaktadır. Çünkü aradaki bir bağlantı MTU boyutlarını 9000 olarak kabul edemez ise Fragmantation dediğimiz olay meydana gelecektir ve bu olay Network altyapıları için istenmeyen bir durumdur. Çünkü parçalanmış paketler gecikmelere ve aktif cihazlar üzerinde CPU tüketimini arttıracaktır. Okumaya devam et “ESXi Jumbo Frame Sorunsalı”