Yazı kategorisi: Active Directory

Active Directory Snapshot

Kelime anlamı “anlık görüntü” olan Snapshot, sanallaştırma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte adını sıkça duyar olduğumuz bir terim haline geldi. Fakat Active Directory ile ilişkisini Windows Server 2008 işletim sistemi ailesiyle kurmuştur ve bizlere Active Directory ‘ imizin anlık görüntüsünü alma fırsatı vermiştir.

Bu özelliğin kullanım amacı örnekleri Technet sayfalarında incelendiğinde, Active Directory içerisinde silinen ya da bilgileri değiştirilen bir nesnenin eski bilgilerine yeniden ihtiyaç duyulduğunda kullanmamız için geliştirilen teknoloji olarak sunulmaktadır. Buradan çıkarmamız gereken ana fikir Snapshot asla bir yedekleme çözümü olmadığıdır. Aslında bu durum snapshot özelliği olan tüm yazılımlar ve donanımlar içinde geçerlidir. Fakat zorunlu olduğumuz durumlarda silinen bir objeyi kurtarmak için kullanılabilir.

Devamı için lütfen tıklayınız.

Yazı kategorisi: Active Directory

Active Directory Backup

Her şey yolunda iken çoğu bilgi sistemci yedekleme işlemlerine günlük faaliyetlerden sonra öncelik verir fakat bir felaket anında ya da veri kaybı sırasında ilk sorulan soru ise “yedeğimiz var mıdır?”. Bu yüzden yedek alma faaliyeti bilinenin aksine bütün işlemlerden önceliktir. Network sistemlerinin kalbi durumunda olan Active Directory yedek alma işlemleri ise son derece basittir. Çünkü ihtiyacımız olan herşey “System State” bileşenlerinde tutulmaktadır. System State aşağıdaki bileşenleri kapsamaktadır;

  • Registry Kaytları
  • COM+ Class kayıt veritabanı
  • Boot files
  • Active Directory Certificate Services (AD CS) veritabanı
  • Active Directory veritabanı (Ntds.dit) and log dosyaları
  • SYSVOL dizini
  • Cluster servis bilgileri
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) metadirectory

Active Directory Backuplarının alınmadığında Active Directory Best Practise Analayzer bizi uyarır. Yada biz kendimiz en son yedek alım tarihini repadmin /showbackup komutu ile öğrenebiliriz.

Devamı için lütfen tıklayınız.

Yazı kategorisi: Active Directory

Windows Server 2012 – Windows 8 Offline Domain Join

Windows 7 ve Server 2008 R2 ile birlikte tanıştığımız Offline Domain Join Server 2012 serisi ile de devam etmektedir. Peki Offline Domain Join nedir ? sorusunun tam cevabı ise, Windows 7 – Server 2008 R2 ve sonrası, domain yapısında kullanılabilen işletim sistemi sürümlerinin Domain Controller ile iletişim kurmadan domain yapısına üye olabilmesidir.

Offline Domain Join işlemine ne zaman ihtiyaç duyarız ?

1. DC ile domaine alınacak sistem arasındaki network bağlantısının yetersiz veya hiç olmadığı durumlarda.
2. Toplu imaj atımları sonrası cihazları daha çabuk domaine almak için.
3. RODC kullanılan ortamlarda, domain alma işlemleri problemsiz ve daha hızlı yapabilmek için.

Devamı için lütfen tıklayınız.

Yazı kategorisi: Active Directory

Active Directory Tasarımı

Active Directory Domain Servisinin (AD DS) ne olduğunu bir önceki makalemizde yayınlamıştık. (Henüz okumadıysanız Buradan ulaşabilirsiniz. ) AD DS, Windows Server 2000 ile hayatımıza girdiğinden bu yana bizler için vazgeçilemez olmuştur çünkü Microsoft Server ailesi içerisinde bulunan çoğu yazılım(Exchange, Lync vb.) çalışabilmek için AD DS ‘ine ihtiyaç duyar. Aşağıdaki resimden bunu daha iyi anlayabiliriz.

Active-Directory-Tasarimi (1)
Devamı İçin Lütfen Tıklayınız.

Yazı kategorisi: Active Directory

Active Directory Nedir ?

Sistem yöneticisi olmaya karar verdiğimiz ilk andan itibaren işitmeye başladığımız terimlerden birisidir Active Directory.

Active Directory’ nin  ne işler başardığını günlük hayattan bir örnek ile daha iyi anlayabiliriz. Otomobiller için yedek parça hizmeti veren küçük bir işletme olduğunuzu hayal edin. Parçaları karıştırmamak için her birini etiketleyip yerlerine koydunuz ve etiket bilgileriyle not defterinize kaydettiniz. Çalışmakta olduğunuz firma yeni otomobil modelleri üretti ve sizden bu otomobillerinde parçalarını satmanızı istedi. Yeni parçaları da etiketlediniz ve her birini bir öncekilerle birlikte farklı kategorilere ayırıp yerleştirdiniz böylelikle istenilen parçaya daha çabuk ulaşabildiniz. İşleriniz çok iyi gitti ve farklı bir lokasyon da yeni bir mağaza açtınız. Fakat bu mağazada bütün yedek parça malzemeleri bulunmamakta, ihtiyaç halinde haberci tarafından istenilen parçalar ana mağazadan getirilmektedir. Ve günlük bütün satılan ve eklenen yeni malzemelerinizi not defterinize etiket numarası ile kaydettiniz. Devamı İçin Lütfen Tıklayınız.